Samadhi  (2008)

Samadhi
Režie Vidu Gunaratna
Produkce FAMU
DV | 16:9 | 7'
Dokumentární studie o meditaci.